Mimari Proje Stüdyoları 5/6/7

5., 6. ve 7. yarıyıl stüdyoları birlikte yürütülecektir. Stüdyo yürütücüleri proje gruplarına göre kapsam ve konuları belirler. Bu dönemlerde öğrenciler farklı stüdyo yürütücüleri ile çalışarak, farklı yaklaşımlarla karşılaşır. Aynı zamanda bu aşamadaki öğrenciler arasındaki farklı gruplardaki karşılaşmalar bakış açılarını çoğaltmaya, çeşitlendirmeye ve stüdyo ortamını geliştirmeye yöneliktir.


//


The upper class studios will be conducted together in the same groups. Central to the studio is the approach of the studio supervisor. She/he will determine the scope and topics of the different project groups. Students will encounter different approaches throughout the three studios, and at the same time, the meeting of different levels of students in the same group is intended to create a multi-level creative studio environment.Social - Cultural - Spatial HUB in Persembe Pazarı

Semra Aydınlı

[architectural project 5/6/7]


The theme of architectural design studio 5 is public hub that dwells cultural and social activities in an urban context. A holistic approach to architecture is embraced within the studio primarily to develop critical thinking, environmental awareness, sensibility and responsibility.


In this studio, hub is considered as an interconnected whole that prioritizes all the intervention issues in cultural environment. Accordingly, the social and cultural hub should have a spatial potential enabling international and general public encounters.

The program will be developed by each student according to their own experiences that might be specific to urban context. As an intervention problem acting together with existing buildings will be the primary notice for selecting the site in Perşembe Pazarı.


The design process will comprise of two phases:

The first phase is about a comprehensive reading the environment with its tangible and intangible characteristics and understanding its contextual potential for designing a social, cultural, spatial hub. The aim this urban reading is to create a narrative through collage, montage, storyboard, transcript referring to the concepts such as interconnectedness, publicity and sustainability.


The second phase focuses on the elaboration of these learning outcomes in relation to the spatial, functional and tectonic issues in the context of urban reading.


Myrelaion Rotundası

Emre TorbaoğluMyrelaion Rotundası, Laleli semtinde Myrelaion Manastır Kilisesi’nin (Bodrum Camii) yanı başında bulunmaktadır. MS. 5.yy’da inşa edilen rotunda, 10. yüzyılda I. Romanos Lekapenos (920- 944) tarafından burada yaptırılan bir saray ve Myrelaion Manastırı için, teras vazifesi görecek bir sarnıca dönüştürülmüştür. Yapı günümüzde bir yeraltı çarşısı olarak kullanılmaktadır.

Yürütülecek çalışmanın amacı günümüze ulaşabilmiş erken Bizans yapılarından biri olan rotundanın yakın çevresi ile birlikte kentsel arkeoloji bağlamında değerlendirilerek kente katılım potansiyelinin araştırılmasıdır. Yakın geçmiş dönemde yapılan niteliksiz mimari ve kentsel müdahaleler nedeniyle tahribata uğrayan alanda yapı karakterinin tanımlanması, kimliğini oluşturan unsurların tartışılması ve bu unsurların tarihsel süreç içindeki süreklilik-değişim durumlarının değerlendirilmesi sonrası yapının kent mekanına, kentin ve kentlinin belleğine ve gündelik yaşantısına katılmasına dönük alternatifler geliştirilecektir.


"bir mübadele ve mücadele alanı olarak persembe pazarı"

Banu Özkazanç

[mimar proje 5/6/7]


istanbul’un bu önemli kent parçasının tarihsel ve olağan bir biçimde geçirdiği yıkım/işgal/ihmal sarmalına karşılık inşa/mücadele/müşterek potansiyelinin araştırılacağı bir proje çalışması yapılacaktır.

kent toprağındaki yerleşme pratikleri bir alan mücadelesi ekseninde tartışılarak, kentlinin bu alana özel sınırsız taleplerinin nasıl bir çatışma hattı oluşturduğu gözlenecek, çatışmaların mekansal karşılıkları izlenecektir. bu çatışmaların nasıl bir müzakere potansiyeli taşıdığı ve bu müzakerenin dinamiklerinden biri olarak mekanın imkanları projenin temel tartışma hattı olarak belirlenmiştir. proje süreci içerisinde alanın bütününü kapsayan ölçeklerdeki çalışmaları, mimari yapı ölçeğinde araştırma ve öneriler izleyecektir. mimari program, alana dair analiz ve tartışmaların ardından getirilecek öneriler arasından öğrenci özelinde bireysel olarak belirlenecektir.

stüdyoda kolaj, haritalama, diyagram, eskiz, maket, fotoğraf, video, teknik çizim, modelleme vb. tekniklerin eşzamanlı ve karma bir biçimde kullanılması teşvik edilecek; temsil biçimlerinin birbirini manipüle edecek bir yetkinlikte işleme konulması için azami çaba gösterilecektir. tasarım sürecinin sadece temsil araçları ile yürütülmediği gerçeği, stüdyo çalışmasına dahil edilecek yazma, okuma, veri toplama vb. araçlar dahil edilerek deneyimlenecektir.


Tasarım Stüdyosu 5-6-7

Erdal ÖzyurtÖğrenci yeri (bağlamı, kent morfolojisini, tarihi dikkate alarak), konuyu (bulunduğu proje sınıfının zorluk derecesine, ölçeğine uygun olmak koşuluyla) seçer, gerekli araştırmayı yapar ve hocadan kritik almak üzere sunum yapar.Tasarım Stüdyosu 5-6-7

Levent ÇırpıcıProje yeri ve konusu öğrencinin seçimi ile belirlenen atölyede, kentsel miras, iz, bellek kavramları sorgulanır, tüm temsil olanakları kullanılarak ilerlenir.

Design Studios 5/6/7